Thursday, 15 September 2011

Keajaiban Kitab Suci Al-Quran Part 2


Note: All English verses are translations of the meanings of the Qur'an which was revealed in Arabic

God Almighty says in the Holy Quran: "By Time, Indeed, mankind is in loss, Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience." 

Firman Allah Ta’ala: ‘Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar’. (Qur'an, Al-Asr 103)"Langit Berulang

Ayat 11 dari Surah Tarik dalam Al-Quran, merujuk pada kembali "fungsi" dari langit.


بسم الله الرحمن الرحيم


Firman Allah Taala: Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan ("Dengan Langit dengan sistem kitaran-nya."),  (Surah At-Tariq '86: Ayat 11)


Kata ini diertikan sebagai "kitaran" dalam terjemahan Al-Quran juga mempunyai makna "menghantar kembali" atau "kembali".

Sebagaimana diketahui, suasana di sekitar Bumi terdiri daripada banyak lapisan. Setiap lapisan melayani tujuan yang penting untuk kepentingan kehidupan.


Penyelidikan telah menunjukkan bahawa lapisan ini memiliki fungsi untuk menukar bahan atau sinar mereka dihadapkan untuk kembali ke ruang angkasa atau kembali ke Bumi. Sekarang mari kita amati dengan beberapa contoh fungsi "kitar semula" dari lapisan-lapisan yang mengelilingi bumi.


Troposfera ini 13 hingga 15 kilometer di atas bumi, membolehkan wap air yang naik dari permukaan bumi, yang akan berlawan dan kembali sebagai hujan.

Lapisan ozon, pada ketinggian 25 kilometer, mencerminkan radiasi berbahaya dan sinar ultraviolet yang datang dari ruang angkasa dan berubah kembali keduanya ke ruang angkasa.

Ionosfer itu mencerminkan gelombang radio siaran dari bumi kembali ke berbagai belahan dunia, seperti satelit komunikasi pasif, sehingga membuat komunikasi wayarles, radio, dan siaran televisyen mungkin lebih dari jarak jauh.

Lapisan magnetosfera ternyata zarah-zarah radioaktif berbahaya yang dipancarkan Matahari dan bintang-bintang lainkembali ke ruang angkasa sebelum mereka mencapai Bumi. Fakta bahawa ini milik lapisan atmosfera, yang  ditunjukkan pada masa lalu diumumkan berabad-abad yang lalu dalam Al-Quran, sekali lagi menunjukkan bahawa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahuwata'ala.


Kewujudan air sangat penting bagi kehidupan di Bumi. Salah satu faktor bertindak dalam pembentukan air adalah Troposfera, salah satu lapisan atmosfera. Lapisan Troposfera membolehkan wap air yang naik dari permukaan bumi, yang akan berlawan dan kembali ke bumi sebagai hujan.


Lapisan atmosfera yang menghalang sinar yang mungkin fatal bagi kehidupan di Bumi adalah Ozonosphere. The Ozonosphere ternyata sinar kosmik berbahaya seperti ultraviolet kembali ke angkasa, maka menghalang mereka dari mencapai bumi dan kehidupan merugikan.


Setiap lapisan atmosfera mempunyai atribut bermanfaat bagi manusia.

Lapisan ionosfer, salah satu lapisan atas atmosfera, misalnya, mencerminkan gelombang radio siaran dari pusat tertentu kembali ke Bumi, sehingga membolehkan siaran yang akan diterima dari jarak jauh.


 “Lapisan Atmosfera”

Satu fakta tentang alam semesta sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah bahawa langit terdiri daripada 7 lapisan.
Firman Allah Taala: Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian Ia menuju dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna; dan Ia Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.  (Surat Al-Baqarah 2: Ayat 29)

"Kemudian Dia berpaling ke syurga ketika itu asap dalam 2 hari Ia ditentukan mereka sebagai 7 langit dan. Mengungkapkan, di syurga setiap, mandat sendiri . . .

Kata "langit", yang muncul dalam banyak ayat dalam Al-Quran, digunakan untuk merujuk pada langit di atas bumi, serta seluruh alam semesta. Mengingat makna dari kata tersebut, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfera, terdiri daripada 7 lapisan.Bumi mempunyai semua atribut yang diperlukan untuk kehidupan. Salah satunya adalah suasana, yang berfungsi sebagai perisai melindungi makhluk hidup. Hari ini, adalah sebuah fakta menetapkan bahawa atmosfera terdiri daripada lapisan yang berbeza berbaring di atas satu sama lain. Sama seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, atmosfera terdiri daripada persis 7 lapisan.

Ini tentunya merupakan salah satu keajaiban Al-Quran. Memang, hari ini diketahui bahawa atmosfera bumi terdiri dari lapisan yang berbeza yang terletak di atas satu sama lain. Selain itu terdiri, sama seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, dari persis 7 lapisan. Dalam sumber ilmiah, subjek digambarkan sebagai berikut:

Para saintis telah menemui bahawa atmosfera terdiri daripada beberapa lapisan. Lapisan berbeza dalam sifat fizikal seperti tekanan dan jenis gasnya. Lapisan atmosfera yang terdekat dengan bumi disebut Troposfera. Mengandung sekitar 90% dari jumlah keseluruhan jisim atmosfera.

Lapisan di atas Troposfera disebut stratosfera. LAPISAN OZON adalah sebahagian daripada stratosfera di mana penyerapan sinar ultraviolet berlaku. Lapisan di atas stratosfera disebut Mesosfera.

Termosfera terletak di atas Mesosfera. Gas-gas terion membentuk suatu lapisan dalam termosfera yang disebut Ionosfer. Bahagian terluar atmosfer bumi membentang dari sekitar 480 km hingga 960 km. Bahagian ini disebut Eksosfera. *

Jika kita menghitung jumlah lapisan yang dinyatakan dalam sumber ini, kita melihat bahawa atmosfera tepat terdiri atas 7 lapis, seperti dinyatakan dalam ayat tersebut.


1. Troposfera


2. Stratosfir


3. Ozonosphere


4. Mesosfera


5. Termosfera


6. Ionosfir


7. Eksosfera
Keajaiban penting lain dalam hal ini disebutkan dalam kenyataan "(Ia) mendedahkan, di tiap-tiap langit urusannya.", dalam ayat 12 dari Surah Fushshilat. Dengan kata lain, dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahawa Dia memberikan langit setiap tugas sendiri.

Sesungguhnya, seperti yang dilihat dalam bab-bab sebelum ini, masing-masing dari lapisan ini mempunyai tugas penting untuk kepentingan umat manusia dan semua makhluk hidup lain di Bumi.

Setiap lapisan mempunyai fungsi khusus, bermula dari membentuk hujan untuk mencegah sinar berbahaya, dari memantulkan gelombang radio hingga perlindungan terhadap kesan meteor yang berbahaya. Salah satu fungsi, misalnya, dinyatakan dalam sebuah sumber saintifik sebagai berikut:

Atmosfera bumi mempunyai 7 lapisan. Lapisan terendah dinamakan troposfir. Hujan, salji dan angin hanya terjadi pada troposfir.

Ini adalah keajaiban besar bahwa fakta-fakta, yang tidak mungkin dijumpai tanpa teknologi abad ke-20, secara jelas dinyatakan oleh Al-Quran 1,400 tahun yang lalu.


“Fungsi Gunung”

Al'Quran menarik perhatian kita pada fungsi geologi bahwa gunung sangat penting.

Firman Allah Taala: Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. (Surat Al-'Anbya' 21: Ayat 31)14 abad yang lalu, ketika langit itu dipercayai menjadi satu tubuh kesatuan, Al-Quran secara ajaib menyatakan bahawa itu terdiri daripada lapisan, dan apa yang lebih, "7" lapisan.


Ilmu pengetahuan moden, di sisi lain, menemukan fakta bahawa suasana di sekitar Bumi terdiri daripada "7" lapisan dasar hanya sangat baru-baru ini.

Banjaran memiliki akar jauh di bawah permukaan tanah. ( Bumi, Tekan dan Siever, hal 413)


Schematic bahagian. Gunung, seperti pasak, mempunyai akar yang mendalam tertanam di dalam tanah. (Anatomi Bumi, Cailleux, p.220) 31


ilustrasi lain menunjukkan bagaimana gunung pasak-seperti di bentuk, kerana akar mereka yang mendalam.( Earth Science, Tarbuck dan Lutgens, p.158) 31


Seperti yang telah kita perhatikan, dinyatakan dalam ayat tersebut bahawa gunung-gunung mempunyai fungsi mencegah goncangan di Bumi.


Dengan sambungan yang gunung memanjangkan keluar menuju bawah tanah mahupun di atas tanah, mereka kepalkan plat bumi yang berbeza bersama-sama seperti pasak. Kerak bumi terdiri daripada plat yang bergerak konstan. Property mengepalkan gunung mencegah goncangan untuk sebahagian besar, dengan menetapkan kerak bumi, yang mempunyai struktur yang sangat bergerak.


Fakta ini tidak diketahui oleh siapapun pada saat Al-Quran diturunkan. Ini sebenarnya dibawa ke cahaya hanya baru-baru sebagai hasil dari penemuan  geologi modern. Menurut penemuan ini, gunung-gunung muncul sebagai akibat dari gerakan dan pertembungan plat besar yang membentuk kerak bumi.

Ketika 2 plat bertembung, yang kuat gambar bawah yang lain, yang ada di tikungan atas dan ketinggian bentuk dan pergunungan.

Lapisan bawah hasil di bawah tanah dan membuat sambungan yang dalam ke bawah. Itu bermakna bahawa pergunungan mempunyai porsi peregangan ke bawah, sebagai besar sebagai sebahagian terlihat mereka di Bumi.

Dalam sebuah teks saintifik, struktur gunung digambarkan sebagai berikut:


Dimana benua lebih tebal, seperti di pergunungan, kerak tenggelam lebih dalam ke dalam mantel *


Dalam sebuah ayat, peranan gunung ini ditunjukkan oleh perbandingan dengan "pasak":
Firman Allah Taala:

Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya? (Surah An-Naba' 78: Ayat 7)

Banjaran, dengan kata lain, kepalkan plat di kerak bumi bersama-sama dengan memanjangkan di atas dan di bawah permukaan bumi pada titik-titik bersama dari pinggan. Dengan cara ini, mereka memperbaiki kerak bumi, dan mencegah dari melayang di atas lapisan magma atau di antara piring tersebut.

Secara ringkas, kita dapat menyamakan gunung untuk kuku yang membuat potongan-potongan kayu bersama-sama. Fungsi penetapan gunung dijelaskan dalam literatur ilmiah oleh "isostasy" panjang.

Isostasy bererti sebagai berikut:

Isostasy: keseimbangan umum dalam kerak bumi dikendalikan oleh aliran menghasilkan material batuan di bawah permukaan di bawah tekanan graviti *

Peranan penting gunung, yang ditemui oleh geologi moden dan penyelidikan seismik, diwahyukan dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu sebagai contoh kebijaksanaan tertinggi dalam ciptaan Allah.


Firman Allah Taala: Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka ("Kami menempatkan gunung tertanam di bumi, sehingga tidak akan bergerak di bawah mereka); dan Kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. (Surat Al-'Anbya': 21: Ayat 31)SOLUTION: *Poverty Killer *Recession Killer  *Global Peace 
Be the First! JOIN 1WORLDCommunityForYOURCountry
Remember: 'U' Do Not Ask WHY 'U' Ask Why Not'