Thursday, 15 September 2011

Keajaiban Kitab Suci Al-Quran Part 1


Note: All English verses are translations of the meanings of the Qur'an which was revealed in Arabic

God Almighty says in the Holy Quran: "By Time, Indeed, mankind is in loss, Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience." 

Firman Allah Ta’ala: ‘Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar’. (Qur'an, Al-Asr 103)"KeAjaiban Kitab Suci Al QURAN”

P E N D A H U L U A N

14 Abad silam, Allah Subha-nahu-wa-taala menurunkan kepada manusia Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Dia menyeru umat manusia agar terbimbing kepada kebenaran dengan mematuhi kitab tersebut. Sejak sa'at diturunkannya hingga hari kebangkitan, kitab suci terakhir ini akan tetap menjadi satu-satunya petunjuk bagi umat manusia.

Keindahan bahasa Al-Quran yang tak tertandingi  dan nikmat agong di dalamnya merupakan bukti nyata bahawa ia adalah firman Allah Subhanahuwata'ala.

Disamping itu, Al Qur'an memiliki banyak mukjizat  membuktikan bahawa ia adalah wahyu dari Allah Subha-nahu-wa-taala. Salah satu sifat ini adalah fakta bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang kita hanya mampu diungkap oleh teknologi abad ke-20 dinyatakan dalam Al-Quran 1,400 tahun yang lalu. Al-Quran adalah sebuah kitab ilmu pengetahuan.

Banyak fakta-fakta saintifik yang dihidangkan dengan cara yang sangat ringkas dan mendalam dalam ayat yang hanya ditemui dengan teknologi abad ke-20.

Fakta-fakta ini tidak mungkin dapat diketahui pada saat wahyu Al-Quran diturunkan, dan ini adalah bukti bahawa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahuwata’ala.

Dalam rangka memahami mukjizat ilmiah dari Al-Quran, pertama kita harus melihat pada tahap ilmu pengetahuan pada saat kitab suci ini diturunkan. Pada abad ke-7, ketika Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab mempunyai keyakinan takhayul dan tidak beralasan di mana masalah-masalah ilmiah yang bersangkutan.

Tidak memiliki teknologi untuk menyemak alam semesta dan alam, Orang Arab awal percaya dalam legenda yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Misalnya kefahaman mereka, bahawa gunung-gunung disokong langit di atas. Mereka percaya bahawa bumi itu datar dan bahawa ada pergunungan tinggi di kedua-dua hujungnya.

Dianggarkan bahawa gunung-gunung tiang yang menyimpan kolong langit tinggi di atas. Namun semua kepercayaan takhyul masyarakat Arab Jahiliah diliminasi dengan Al-Quran.

بسم الله الرحمن الرحيم


Firman Allah Taala: Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy; dan Ia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya) tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Ia menerangkan tanda-tanda kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu (untuk menerima balasan). (Surat Ar-Ra`d ‘13: Ayat: 2)

Ayat ini membatalkan kepercayaan bahawa langit masih di atas kerana pergunungan. Dalam mata pelajaran lain, fakta-fakta penting yang terungkap pada saat tak seorang pun boleh mengenal mereka. Al-Quran, yang diturunkan pada saat ketika orang-orang tahu sedikit tentang astronomi, fizik, atau biologi, mengandungi maklumat penting mengenai pelbagai subjek seperti:

- Penciptaan alam semesta,

- Kejadian manusia,

- Struktur dari suasana, dan

- Baki yang halus yang membuat kehidupan di bumi.

Sekarang, mari kita lihat beberapa mukjizat saintifik mendedahkan di dalam Al-Qur'an bersama-sama.


“KEDATANGAN YANG MENJADI DARI ALAM SEMESTA”


Asal usul alam semesta digambarkan dalam Al-Quran dalam ayat berikut:

"Dia adalah Pencipta langit dan bumi."Firman Allah Taala: (Dia lah) yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah Ia mempunyai anak sedang Ia tidak mempunyai isteri? Ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Mengetahui akan segala-galanya. (Surah Al-6: 'An`am: Ayat 101)

Maklumat ini diberikan dalam Al-Quran adalah dalam perjanjian penuh dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan kontemporari. Kesimpulan yang astrofisika telah mencapai saat ini adalah bahawa seluruh alam semesta, bersama-sama dengan dimensi kebendaan dan waktu, muncul menjadi ada sebagai hasil dari sebuah ledakan besar yang terjadi dalam masa yang singkat.

Peristiwa ini, dikenali sebagai "The Big Bang" membuktikan bahawa alam semesta diciptakan dari ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan moden sains dalam perjanjian bahawa Big Bang adalah satu-satunya penjelasan rasional dan dapat dibuktikan dari awal alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada.

Sebelum Big Bang, tidak ada hal seperti bahan-bahan. Dari keadaan non-eksistensi di mana bahan-bahan, mahupun tenaga, atau bahkan waktu ada, dan yang hanya boleh digambarkan metafizik, bahan, tenaga, dan masa mereka semua diciptakan. Fakta ini, hanya baru ditemui oleh fizik moden, telah diumumkan kepada kita dalam Al-Quran 1,400 tahun yang lalu.


Sensor sensitif di papan satelit ruang angkasa COBE yang dilancarkan oleh NASA pada tahun 1992, menangkap sisa-sisa pembuktian dari Big Bang. Penemuan ini menjabat sebagai bukti Big Bang, yang merupakan penjelasan ilmiah dari fakta bahawa alam semesta diciptakan dari ketiadaan.

“Perluasan dari Alam Semesta”

Al-Quran, yang diturunkan 14 abad yang lalu pada saat ilmu astronomi masih terbelakang, pengembangan alam semesta digambarkan seperti ini:

Firman Allah Taala: Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. (Surah Adh-Dhariyat ‘51: Ayat: 47)

Edwin Hubble dengan Teleskop Raksasanya

< “Kata "langit” >

Kata "langit", sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, digunakan di pelbagai tempat dalam Al-Quran dengan arti ruangan dan alam semesta. Di sini sekali lagi, kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran ia mendedahkan bahawa alam semesta "mengembang".

Dan ini adalah kesimpulan bahawa ilmu pengetahuan telah mencapai hari ini. Sampai awal abad ke-20, satu-satunya yang berlaku dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bahawa "alam semesta memiliki sifat yang malar dan telah ada sejak waktu tak terbatas".

Penyelidikan - pengamatan - dan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi moden, bagaimanapun, telah mendedahkan bahawa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan, dan bahawa terus-menerus " mengembang".


Pada awal abad ke-20, ahli fizik Russia, Alexander Friedmann dan ahli kosmologi Belgium Georges Lemaitre secara theory menghitung bahawa alam semesta dalam gerakan constant dan bahawa hal itu berkembang. Fakta ini dibuktikan juga oleh data pemerhatian pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop, Edwin Hubble, astronomi Amerika, mendapati bahawa bintang-bintang dan galaksi terus-menerus bergerak menjauhi satu sama lain.

Sebuah alam semesta di mana segala sesuatu terus bergerak menjauh dari segala sesuatu yang lain membayangkan terus-menerus memperluaskan alam semesta. Pengamatan yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya disahkan bahawa alam semesta ini terus berkembang. Fakta ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika itu belum diketahui kepada siapa pun. Hal ini kerana Al-Quran adalah firman Allah, Sang Pencipta, dan Penguasa seluruh alam semesta.


Dari saat big bang, alam semesta telah terus-menerus berkembang pada kelajuan yang besar. Para saintis membandingkan alam semesta yang mengembang ke permukaan belon yang mengembang.

Menyelesaikan terbelah "Langit dan Bumi" Sebuah ayat tentang penciptaan langit adalah sebagai berikut:


Firman Allah Taala: Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? (Surat Al-'Anbya' ‘21: Ayat: 30)

Kata ratq diterjemahkan sebagai" dijahitkan ke "bermaksud" campuran masing-masing, dicampur "dalam kamus bahasa Arab. Hal ini digunakan untuk merujuk 2 zat berbeda yang membentuk keseluruhan.

Ungkapan "Say Unstitched" adalah kata kerja fataqa dalam bahasa Arab dan mengimplikasikan sesuatu yang datang menjadi ada oleh merobek atau menghancurkan struktur ratq. Yang tumbuh dari biji dari tanah adalah salah satu tindakan yang verba ini diterapkan.

Mari kita lihat ayat lagi dengan pengetahuan dalam fikiran. Dalam ayat tersebut, langit dan bumi berada pada subjek pertama ke status ratq. Mereka dipisahkan (fataqa) dengan satu keluar dari yang lain. Menariknya, ketika kita ingat saat-saat pertama dari Big Bang, kita melihat bahawa satu titik merangkumi semua bahan di alam semesta.

Dengan kata lain, segala sesuatu, termasuk "langit dan bumi" yang tidak diciptakan belum, termasuk dalam titik ini dalam suatu keadaan ratq. Hal ini meletup keras, menyebabkan masalah untuk fataqa dan dalam proses mencipta struktur seluruh alam semesta. Ketika kita membandingkan ekspresinya dalam ayat dengan penemuan saintifik, kita melihat bahawa mereka berada dalam perjanjian sempurna dengan satu sama lain. Yang cukup menarik, penemuan ini tidak tiba di sampai abad ke-20.


Gambar tersebut merupakan Big Bang, yang sekali lagi mengungkapkan bahawa Allah Subha-nahu-wa-taala menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Big Bang adalah teori yang telah dibuktikan dengan bukti saintifik. Walaupun beberapa saintis cuba untuk memajukan teori-teori alternatif terhadap Big Bang, bukti saintifik menyebabkan teori harus benar-benar di terima oleh komuniti saintifik.

“Orbit”
Sementara merujuk pada matahari dan bulan dalam Al-Quran, ditekankan bahawa masing-masing bergerak dalam orbit tertentu.Firman Allah Taala: Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. (Surat Al-'Anbya': '21: Ayat 33)

Hal ini disebutkan dalam ayat lain juga, bahawa matahari tidak statik tapi bergerak dalam orbit tertentu: "Dan matahari berjalan ke tempat peristirahatan Itu adalah keputusan Yang Mahakuasa, Yang Maha Mengetahui . . . "

Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran telah didapati melalui pemerhatian astronomi di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kelajuan besar 720.000 kilometer per jam ke arah bintang Vega dalam orbit tertentu yang disebut Solar Apex.


Ini bermakna bahawa matahari bergerak sekitar 17.280.000 kilometer sehari. Seiring dengan Matahari, dan semua planet dan satelite dalam sistem graviti matahari juga menempuh jarak yang sama. Selain itu, semua bintang di alam semesta berada dalam gerakan serupa yang terencana. Bahwa alam semesta penuh seluruh lintasan dan garis edar seperti ini, ada tertulis dalam Al-Quran sebagai berikut:

Firman Allah Taala: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya, (langit dipenuhi lintasan dan orbit), (Surat Adh-Dhariyat: 51: Ayat 7)


Ada sekitar 200 bilion galaksi di alam semesta, yang terdiri daripada hampir 200 bilion bintang masing-masing. Sebahagian besar bintang-bintang mempunyai planet, dan kebanyakan dari mereka planet mempunyai satelite.
Semua benda langit bergerak dalam orbit yang sangat tepat dikira. Selama jutaan tahun, masing-masing telah "berenang" sepanjang dalam orbitnya sendiri dalam keselarasan sempurna dan ketenteraman awam dengan semua yang lain. Selain itu, banyak komet juga bergerak bersama dalam orbit yang ditentukan untuk mereka.

Seperti komet lain di alam semesta, komet Halley, terlihat di atas, juga bergerak dalam orbit yang dirancang. Memiliki orbit tertentu dan bergerak di orbit ini dalam harmoni yang sempurna dengan benda langit yang lain. Semua benda langit termasuk planet, satelit dari planet, bintang, dan bahkan galaksi mempunyai orbit sendiri yang telah ditentukan dengan perhitungan sangat halus. “The One” Siapa yang ditubuhkan urutan yang sempurna dan memelihara itu adalah Allah, yang menciptakan seluruh alam semesta.

“Kebulatan Bumi”

Dalam Al-Quran, kata-kata yg digunakan untuk menggambarkan alam semesta sungguh luar biasa. Kata Arab yg diterjemahkan sebagai "menutupkan" dalam ayat di atas adalah "takwir". Dalam bahasa Inggeris, bermakna "untuk membuat satu pusingan hal di atas yg lain, dilipat seperti pakaian yg telah diletakkan jauh". (Misalnya, dalam kamus bahasa Arab perkataan ini digunakan untuk aksi membungkus satu hal di sekitar yg lain, dalam cara yg serban itu disimpan di . . .)


Firman Allah Taala: Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar; Ia pula menjadikan malam melingkari siang (dengan gelapnya) ("Dia telah mencipta langit dan bumi kebenaran Ia membungkus. Malam pada hari itu, dan membungkus hari di malam hari."), dan menjadikan siang melingkari malam (dengan cahayanya); dan Ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya, - tiap-tiap satu dari keduanya, beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah! Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni. (Surat Az-Zumar '39: Ayat 5)

Maklumat yang diberikan dalam ayat tentang hari dan malam saling membungkus merangkumi maklumat yang tepat tentang bentuk dunia. Hal ini boleh benar hanya jika bumi itu bulat. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran, yang diturunkan di abad ke-7, yang bulat dunia itu diisyaratkan.

Harus diingat, bagaimanapun, bahawa pemahaman astronomi dari masa dirasakan dunia secara berbeza. Saat itu kemudian berfikir bahawa dunia adalah bidang datar dan semua perhitungan dan penjelasan saintifik didasarkan pada keyakinan ini. Ayat-ayat Al-Quran, bagaimanapun, termasuk maklumat yang kita pelajari hanya pada abad terkini. Kerana Al-Quran adalah firman Allah, kata-kata yang paling tepat digunakan di dalamnya ketika datang untuk menggambarkan alam semesta.


Suasana hanya membenarkan sinar yang diperlukan untuk hidup mencapai Bumi. sinar ultraviolet, misalnya, membuat ke dunia hanya sebahagian.

Ini adalah rentang yang paling tepat untuk membolehkan tanaman untuk membuat fotosintesis dan akhirnya untuk semua makhluk hidup untuk bertahan hidup.

“Atap Perlindung”

Dalam Al-Quran, Allah mengarah perhatian kita apa yang sangat menarik diatas dari langit:


Firman Allah Taala: "Kami telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara namun tetap mereka berpaling dari ayat-ayat keterangan Kami. Atribut ini dari langit telah dibuktikan oleh kajian ilmiah dilakukan pada abad ke-20.


Firman Allah Taala: Dan Kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka (yang kafir itu) berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda (kekuasaan Kami) yang ada padanya. (Surat Al-'Anbya' 21: Ayat: 32)

Suasana yang melingkupi bumi melayani fungsi penting bagi kelangsungan hidup. Sementara banyak menghancurkan meteor besar dan kecil ketika mereka mendekati bumi, menghalang mereka daripada jatuh ke bumi dan hal-hal yang merugikan kehidupan. Selain itu, atmosfera menapis sinar cahaya yang berasal dari ruang angkasa yang berbahaya bagi makhluk hidup.

Menariknya, atmosfera membolehkan hanya cahaya sinar-kelihatan tidak berbahaya dan kepada, dekat sinar ultraviolet, dan gelombang radio melaluinya. Semua radiasi ini sangat vital bagi kehidupan. Dekat sinar ultraviolet, yang hanya sebahagian membiarkan oleh atmosfera, sangat penting bagi fotosintesis tanaman dan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup.

Sebahagian besar sinar ultraviolet kuat yang dipancarkan dari matahari ditapis oleh lapisan ozon atmosfera dan hanya terhad dan esensial-bahagian daripada spektrum ultraviolet mencapai bumi. Fungsi pelindung dari atmosfir tidak berakhir di sini. Suasana juga melindungi bumi dari sejuk membeku ruang, iaitu sekitar minus 270 ° C.


Gambaran ini menunjukkan meteor yang akan menabrak bumi. Benda angkasa mengembara di ruangan angkasa dapat menjadi ancaman serius bagi Bumi. Namun, Allah, Dia yang mencipta paling sempurna, telah membuat suasana atap pelindung.

Berkat perlindungan khusus, meteoroid kebanyakan tidak membahayakan Bumi, kerana mereka hancur di atmosfera.


Kebanyakan orang melihat langit tidak berfikir tentang aspek perlindungan atmosfera. Mereka hampir tidak pernah berfikir apa tempat dunia akan menjadi seperti jika struktur ini tidak ada.

Gambar di atas milik sebuah kawah gergasi disebabkan oleh meteor yang jatuh di Arizona, di Amerika Syarikat. Jika atmosfera tidak ada, berjuta-juta meteorid akan jatuh ke bumi dan bumi akan menjadi tempat yang ditempati.

Namun, aspek pelindung dari atmosfir memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup dalam keselamatan. Hal ini tentunya perlindungan Tuhan orang, dan keajaiban yang dinyatakan dalam Al-Quran.


Tenaga yang dilepaskan dalam letupan Matahari begitu kuat bahawa fikiran manusia tidak akan memahaminya: Sebuah letupan tunggal setara dengan 100 juta kali ganda bom atom yang serupa dengan yang dijatuhkan di Hiroshima. Dunia dilindungi dari kesan merosakkan tenaga ini dengan suasana dan Van Allen Belts.

Ketika kita bergerak dari Bumi, yang dilengkapi dengan sempurna untuk kehidupan manusia, di luar atmosfera ke ruang angkasa, kami datang di sejuk beku. Dunia dilindungi dari sejuk membeku ruang, iaitu sekitar -270 derajat, dengan bantuan atmosfera.


Lapisan magnetosfera, dibentuk oleh medan magnet bumi, berfungsi sebagai perisai melindungi bumi dari benda-benda langit, sinar kosmik berbahaya dan zarah.

Pada gambar di atas, lapisan magnetosfera, yang juga bernama Van Allen Belts, terlihat. Lingkaran ini di ribuan kilometer di atas bumi melindungi makhluk hidup di bumi dari tenaga fatal yang dinyatakan akan dapat mencapainya dari ruang angkasa.

Semua penemuan saintifik membuktikan bahawa dunia ini dilindungi dengan cara yang sangat khusus. Yang penting adalah bahawa perlindungan ini dibuat dikenali dalam Al-Quran dalam ayat tersebut "Kami membuat langit atap yang terpelihara" 1,432 tahun yang lalu.

Hal ini tidak hanya atmosfir yang melindungi bumi dari kesan berbahaya. Selain atmosfera, Lingkaran Van Allen, sebuah lapisan yang disebabkan oleh medan magnet bumi, juga berfungsi sebagai perisai melawan radiasi berbahaya yang mengancam planet kita.

Sinaran ini, yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari dan bintang lain, sangat mematikan bagi makhluk hidup. Jika sabuk Van Allen tidak ada, letupan besar tenaga yang disebut jilatan api matahari yang sering terjadi di matahari akan menghancurkan semua kehidupan di Bumi.

Dr Hugh Ross menyatakan hal tentang pentingnya Lingkaran Van Allen bagi kehidupan kita: Pada kenyataannya, Bumi mempunyai kepadatan tertinggi dari salah satu planet di tata surya kita. Ini inti nikel-besi besar bertanggung jawab di bidang magnet besar kami. Medan magnet ini menghasilkan perisai radiasi-Van Allen, yang melindungi bumi dari pengeboman radiasi.

Jika perisai ini tidak hadir, hidup tidak akan mungkin di Bumi. Yang lain planet berbatu hanya untuk memiliki medan magnet ialah Utarid - tapi kekuatan medan adalah 100 kali lebih kecil dari Bumi. Bahkan Venus, planet kembar kita, tidak mempunyai medan magnet. Allen radiasi perisai-Van adalah rekaan unik untuk bumi. 


Tenaga yang dipancarkan hanya salah satu pancutan yang dikesan dalam beberapa tahun terakhir dikira setara dengan 100 juta kali ganda bom atom yang serupa dengan yang dijatuhkan di Hiroshima. 58 jam selepas letupan tersebut, dilihat bahawa jarum kompas magnetik dipaparkan gerakan yang tidak biasa dan 250 kilometer di atas atmosfera bumi, suhu tiba-tiba meningkat menjadi 2,500 ° C.


Ringkasnya, sebuah sistem yang sempurna sedang bekerja tinggi di atas Bumi!

Ia mengelilingi dunia kita dan melindunginya terhadap ancaman luaran!

Para saintis hanya belajar tentang hal itu baru-baru ini, namun abad yang lalu, Allah Subha-nahu-wa-taala memberitahu kita dalam Al-Quran yang berfungsi atmosfera dunia sebagai perisai pelindung.

Next Article > Keajaiban Kitab Suci Al-Quran Part 2
SOLUTION: *Poverty Killer *Recession Killer  *Global Peace 
Be the First! JOIN 1WORLDCommunityForYOURCountry
Remember: 'U' Do Not Ask WHY 'U' Ask Why Not'